CV

 

NU4MA

Oktober 2008 – heden (zie activiteiten).

 

Gemeente Zevenaar

September 2012 - mei 2016, Functie: projectleider Zevenaar Oost. (Eind)verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Groot holthuizen, 1300 woningen en bedrijventerrein 7Poort, inclusief grondexploitatie.

 

AM Grondbedrijf

Januari - oktober 2008. Functie: adjunct directeur, lid MT. Aansturing afdelingen planeconomie en (civiel technisch) projectmanagement. Opstellen toekomststrategie Grondbedrijf.

 

AM Wonen

Regiokantoor Noord Oost (Zwolle). 2007. Functie: adjunct directeur. Verantwoordelijk voor aankoop gronden en gebiedsontwikkeling binnen de regio. Overlap met eerdere functie binnen AM maar nu vanuit de vastgoedontwikkeling. Verantwoordelijk voor onder andere de volgende projecten: Enka terrein Ede, Dichterskwartier Harderwijk, IJsseldelta Kampen, herontwikkeling kassengebied in Huissen. Lid MT Regiokantoor.

 

AM Grondbedrijf

Werkgebied Noordoost Nederland. 2002 – 2007. Functie: regiomanager. Grondaankopen, planvorming, contractering met gemeenten en marktpartijen. Verantwoordelijk voor het opzetten van samenwerkingen, zowel commercieel als juridisch. Deelnemen in projecten als directielid of aandeelhouder in samenwerkingsverbanden met derden.

Verschillende projecten.

 • Directie GEM ontwikkeling Westermaat Campus, ontwikkeling bedrijventerrein samen met gemeente Hengelo.
 • Directie GEM Berggierslanden ontwikkeling woningbouwlocatie met Heijmans en Bouwfonds (inmiddels opgeheven).
 • Samenwerking met Fortis Vastgoed Ontwikkeling met betrekking tot de herontwikkeling van het ENKA terrein te Ede. Als aandeelhouder in het samenwerkingsverband controle op de directie van de grondbank, onderhandelingen met verkoper over bodemsanering, flora en faunacompensatie etc, en onderhandelingen met de gemeente Ede over een samenwerkingsovereenkomst en fondafdracht, etc. Namens AM vertegenwoordiger in de stuurgroep.
 • Herontwikkeling Dichterskwartier Harderwijk, Prijsonderhandelingen met verkoper en sluiten realisatie- overeenkomst met gemeente, grondruil met gemeente en particulieren, etc.
 • Binnen AM verantwoordelijk voor de grondposities in noord Nederland, zowel qua beheer als ontwikkeling in samenspraak met regiokantoren van AM Wonen.

 

BPD (Bouwfonds)

Projectbureau Wateringse Veld. 2000 – 2002. Functie: project-/locatiemanager. Ontwikkeling van twee woonbuurten verdeeld over diverse projecten, eindverantwoordelijk voor totale proces van ontwerp (bouwplan en buitenruimte) tot realisatie en oplevering van (deel)plannen.

 

OBR

Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. 1988 – 2000. Functies: planeconoom, projectmanager OBR, stedelijk projectmanager. Onder andere de herontwikkeling van Katendrecht en het Recreatieplan Hoek van Holland, algehele projectcoördinatie waaronder wekelijks overleg met Deelgemeentebestuur, MER procedure en ontwerp nieuwe zeewering, woningbouwprojecten, recreatieve en commerciële voorzieningen. Contacten met externe partijen zoals Waterschap, Rijkswaterschap en marktpartijen.

 

 
 • Fotoalbum
 • Fotoalbum
 • Fotoalbum
 • Fotoalbum
 • Fotoalbum
 • Fotoalbum
 • Fotoalbum
 • Fotoalbum
 • Fotoalbum