Activiteiten

 

 

2016 - heden
Projectmanager Nieuwe Wielewaal
Projectmanager nieuwbouw Zuidwijk
projectmanager Mijnkintbuurt 1 en 2
Gemeente Rotterdam
 
2016 - heden
Adviseur Versnellingsopgave
deltaWonen Zwolle
 
2014 - 2015
Projectleider nieuwe Begraafplaats
Gemeente Maassluis
  
2015
Opstellen verschillende tenders voor verkoop van gronden
deltaWonen Zwolle
 
2012 - 2016
Projectleider Zevenaar Oost
- Groot Holthuizen 1300 woningen
- 7Poort 60 ha bedrijventerrein
- LV Tunnel 
- Designer Outlet Centre
Gemeente Zevenaar
 
2012

 

Haalbaarheidsanalyse Herontwikkeling Gezondheidsgebouw Maassluis
Stichting Gezondheidsgebouw Maasluis
 
2010 – 2011
Projectleiding voor de gemeente Maassluis:
- ontw. en real. bedrijventerrein de Dijk.
- herontwikkeling locaties Kapelpolder
- realisatie project Brouwerijstraat
VISADE advies in projectontwikkeling
 
2010
Advisering ontwikkeling Rood voor Rood contigenten.
Vereniging Natuurmonumenten
 
2009 – 2010 Advisering en doorrekenen van verschillende Grondexploitaties.
Van Wijnen Projectontwikkeling Oost.

2009 – 2010 Opstellen verschillende Grondexploitatieberekeningen.
BEMOG/UWOON.

2009 – heden
Advisering op het gebied van grondexploitaties en contractvorming.
- Centrumplan Eelde
- Reeverweg Harfsen
- Stationsweg Wezep
RVG Development

2008 - 2011
Projectmanagement Franciscushof Raalte.
- Ontwikkeling stedenbouwkundig plan
- Uitgifte kavels aan particulieren
- Selecteren ontwikkelaars projectmatige woningbouwplannen
AM Vastgoedontwikkeling

2009 Verkoop recreatiekavels de Drentse Vennen.
GMB Onroerend Goed / Frisoplan.

2008 – 2009 Management grondportefeuille AM.
AM Grondbedrijf.

2008 – 2009 Interim management grondbank BPF Bouwinvest.
READ Advies.

2009 Verkoop verschillende grondposities.
BPF Bouwinvest.

2009 Opstellen grondexploitatiebegroting.
Bohan Projectontwikkeling.

 
  • Fotoalbum
  • Fotoalbum
  • Fotoalbum
  • Fotoalbum
  • Fotoalbum
  • Fotoalbum
  • Fotoalbum
  • Fotoalbum
  • Fotoalbum